Οργάνωση του χώρου, δομημένο περιβάλλον και κτισμένη
κληρονομιά στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Σειρά: Ιστορία

Κυκλοφόρησε πρόσφατα, από τις εκδόσεις ΛΟΓΟΤΥΠΟ, το βιβλίο
με τίτλο «Οργάνωση του χώρου, δομημένο περιβάλλον και κτισμένη
κληρονομιά στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» του Ηλία Μπεριάτου.

Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο με μία βιβλιογραφική επισκόπηση
και σχόλια για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στα θέματα του χώρου και
του δομημένου περιβάλλοντος στην Κεφαλονιά καθώς και διάφορες
μελέτες (ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.λπ.) ομαδοποιημένες σε έξι
θεματικές ενότητες. Σκοπός του βιβλίου είναι η ενημέρωση και ο
προβληματισμός κάθε ειδικού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη
για τα παραπάνω θέματα.

Όπως αναφέρεται και στον πρόλογο του συγγραφέα «η Κεφαλονιά είναι
ένα νησί, στο οποίο, ενώ η φυσική, γεωλογική, βιολογική και τοπιακή
ποικιλότητα αποτελεί συγκριτικό του πλεονέκτημα, δεν ισχύει το ίδιο
για το σύγχρονο δομημένο και γενικότερα ανθρωπογενές περιβάλλον.
Οι αιτίες είναι πολλές και διαχρονικές και οι ρίζες τους βρίσκονται
στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε
φορά μέσα από τις ακολουθούμενες πρακτικές αλλά και πολιτικές –
τυπικές και άτυπες. Γι’ αυτό και η στοχευμένη δράση της κοινωνίας των
(ενεργών) πολιτών και η αφύπνιση της συλλογικής συνείδησης μπορεί
να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών, των πολιτικών
και των πρακτικών που διαμορφώνουν το περιβάλλον αυτό».

Beriatos cover Οργάνωση του χώρου, δομημένο περιβάλλον και κτισμένη κληρονομιά στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Δείγμα Αγορά